22-11-2022

Anunt concurs cu recrutare internă și externă 1 post de Inginer de sistem la Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii/Aplicatii Industriale - SH Cluj - 15.12.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 15.12.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului de INGINER DE SISTEM la Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii/Aplicatii Industriale - SH Cluj.

 

RESPONSABILITAȚI PRINCIPALE pentru postul de INGINER DE SISTEM la Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii/Aplicatii Industriale - SH Cluj:

- Implementarea strategiei în informatica de proces SCADA (zona SCADA limitată până la segmentul de instalații industriale PLC-uri), telecontorizare, Dispecerate, sisteme de alarmare (limitată la echipamentele hardware și software);

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem sunt:

Condiţii obligatorii:

- Studii: Superioare de specialitate: Automatică, Calculatoare, Tehnologia Informației, Informatică, Electrotehnică, Electronică și Telecomunicații;

- Experienta: minim 2 ani experiență în domeniul IT și comunicații;

- Cunoașterea instalațiilor și echipamentelor specifice în informatica industrială;

- Cunoașterea metodelor de interfațare între instalațiile industriale și sistemele de achiziție, prelucrare a datelor și telecomandă;

- Cunoașterea protocoalelor de comunicație industrială, a arhitecturilor sistemelor SCADA și a funcțiilor specifice sistemelor SCADA utilizate în industria energetică;

- Cunoaşterea arhitecturii calculatoarelor și a rețelelor de calculatoare;

- Cunoaşterea sistemelor de comunicații și a echipamentelor de rețea (switch-uri, routere, elemente pasive și cablare structurată);

- Cunoaşterea arhitecturii generale a sistemelor de gestiune a bazelor de date relaționale;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Cursuri postuniversitare, master în domeniul informatică industrială și automatică;

- Cursuri de specializare în domeniul de activitate;

- Certificare operator radio;

- Experiență în gestionarea proiectelor SCADA;

 • Experiență în administrarea și configurarea centralelor telefonice;
 • Certificări: CISCO (CCNP), VMWare (VCP), Linux;

-  Cunoașterea limbii engleze tehnice la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE  NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de inginer de sistem este 8,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 16.12.2022.

 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.12.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207863, 0264/207810.

Abonati-va la newsletter