06-08-2019

Anunt concurs recrutare externa si interna 1 electrician șef tură la CHE Racovița-CHE Robești pl.CHE Racovița și 1 mașinist turbine la CHE Racovița-CHE Robești pl.CHE Racovița, Secția Exploatare Robești, UHE Sibiu, SH Sebes - 27.08.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, județul Sibiu, în data de 27.08.2019 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externă pentru ocuparea a 1 post de electrician șef tură la CHE Racovița-CHE Robești pl.CHE Racovița, și 1 post de mașinist turbine la CHE Racovița-CHE Robești pl.CHE Racovița, Secția Exploatare Robești, UHE Sibiu din cadrul SH Sebeș.

 

Responsabilități principale:

Realizarea producției de energie electrică programată prin exploatarea în condiții de siguranță a instalațiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice, stații electrice. Asigurarea funcționării sigure și economice a agregatelor si instalaților auxiliare din centralele hidroelectrice.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician șef tură la CHE Racovița-CHE Robești pl.CHE Racovița,  Secția Exploatare Robești, UHE Sibiu din cadrul SH Sebeș sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

- Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoașterea ITI-urilor  (Instrucțiuni Tehnice de Exploatare), PE-urilor (Prescripții Energetice) si altor reglementări de specialitate

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni  în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare

- Cunoștințe minime de utilizare a calculatorului

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri)

- Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic, centrale, staţii şi reţele electrice, s.a.

- Minim 1 an experiență  în domeniul energetic;

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine la CHE Racovița-CHE Robești pl.CHE Racovița, Secția Exploatare Robești, UHE Sibiu din cadrul SH Sebeș sunt:

Condiții obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

 -Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;

- Cunoșținte privind instalaţiile şi echipamentele energetice;

- Cunoașterea ITI-urilor  (Instrucțiuni Tehnice deExploatare), PE (Prescripție Energetică)-urilor si altor reglementari de specialitate

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU în domeniu;

-Cunostinte privind regulamentele, proceduri si instructiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare

- Cunoștințe minime de utilizare a calculatorului

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri)

- Cursuri de perfectionare in domeniul energetic.

-  Minim 1 an experiență  în domeniul energetic;

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 1. DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postuluir de electrician șef tură și mașinist turbine constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician șef tură și mașinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic) în data de 28.08.2019.

 

 1. MODALITATI DE INSCRIERE:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 26.08.2019, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş si UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş/UHE Sibiu, la telefon 0258.806442/0269.202315

Abonati-va la newsletter