09-12-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 asistent manager la Serviciul Administrarea Patrimoniului la UHE Oradea - SH Cluj - 27.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Oradea, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 27.12.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului de ASISTENT MANAGER la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Cluj, cu loc de muncă la UHE Oradea.

 

RESPONSABILITAȚI PRINCIPALE pentru postul de asistent manager la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Cluj, cu loc de muncă la UHE Oradea:

- asigurarea fluxului informațional în dublu sens: între compartimentele din cadrul SPEEH Hidroelectrica SA/Sucursala Hidrocentrale Cluj/ Uzina Hidroelectrica Oradea, precum și clienții externi;

- asigurarea activității de protocol;

- efectuarea de lucrări de registratură, secretariat şi asistenţă managerială în cadrul UHE Oradea.

- atunci când este nominalizat prin decizie de către conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile/responsabilitățile specifice rolului, incluse în regulamentele interne ale Hidroelectrica.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de asistent manager sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Studii medii sau superioare în profilul tehnic, economic, juridic, umanist;

- Cunoștințe avansate de utilizare MS Office: Word, Excel și Powerpoint;

- Gestionare corespondență Outlook;

- Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel mediu;

- Tehnici de comunicare interumană și psihologia clientului;

- Claritate și coerență în exprimarea scrisă și orală, amabilitate, fermitate în limita respectului;

-  Disponibilitate la timp de lucru suplimentar;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Superioare și/sau studii postuniversitare în domeniul management și/sau arhivistică;

- Cursuri de perfecționare în domeniul birotică-secretariat și/sau arhivistică;

- Autorizare pentru prestarea activității de arhivare;

- Minim 2 ani în activitatea de secretariat sau arhivare;

- Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel avansat.

 

 DOCUMENTELE  NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de asistent manager, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de asistent manager este 8,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societății/ pe intranetul societății/ prin e-mail sau telefonic in data de 28.12.2021.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.12.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207863, 0264/207810.

Abonati-va la newsletter