16-11-2021

Anunt interviu recrutare interna si externa, pentru ocuparea postului de economist, pe durata determinata de 6 luni, la Serviciul Retehnologizare, cu loc de muncă la U.H.E. Dimitrie Leonida - S.H. Bistriţa - 25.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 25.11.2021, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea  postului de economist, pe durata determinata de 6 luni, la  Serviciul Retehnologizare, cu loc de muncă la U.H.E. Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

-  Participare la promovarea şi derularea proiectelor de retehnologizare şi modernizare;

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de economist, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare economice;
 • Cunoştinţe economice privind activitatea de retehnologizare/modernizare în cadrul amenajărilor hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi /Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Studii : postuniversitare /master in domeniul de activitate;

- Cursuri de perfecţionare în  domeniul de activitate;

- Minim 3 ani vechime in specialitate (economist);

- Limba engleză – nivel mediu;

- Cunoştinţe operare SAP şi PRIMAVERA.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIU:

Interviul pentru ocuparea postului de economist va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de economist  este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita/ prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 26.11.2021. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 24.11.2021, ora12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrita, Biroul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter