03-06-2022

Anunt concurs cu recrutare internă și externă 1 ELECTRICIAN STAȚIE la Statia Pompe, Stația 110 kV - Sectia Exploatare Gâlceag - SH Sebes - 22.06.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la  sediul Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 22.06.2022  începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ si EXTERNA pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de  ELECTRICIAN STATIE  la Statia Pompe,  Stația 110 kV -Sectia Exploatare Gâlceag - SH Sebes

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

-Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatiilor auxiliare deservite

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Electrician statie, sunt:

Condiții obligatorii:

- Minimum absolvent scoala profesionala;

-Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice și altele similare;

- Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoașterea ITI-urilor  (Instrucțiuni Tehnice deExploatare), PE (Prescripție Energetică)-urilor si altor reglementari de specialitate

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni  în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare

 - Cunostinte de operare a calculatorului si mai ales a instrumentelor Microsoft Office

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii Medii (liceu/  scoala de maistri)

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic

- Experienta in domeniul hidroenergetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

  • Fișă de înscriere;
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
  • Copia CI;
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Euro-pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de Electrician statie, constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Probă practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5.72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de Electrician statie este 7,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul SH Sebeș/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 23.06.2022

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 21.06.2022, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter