21-08-2019

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 electrician servicii interne la punctul de lucru CHE Vilcele/CHE Vilcele-CHE Merisani- Sectia Exploatare Arges Aval - SH Curtea de Arges - 05.09.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează în data de 05.09.2019, ora 10:00 la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun.Curtea de Argeş, Jud.Argeş, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului pe perioada nedeterminata de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la punctul de lucru CHE Vîlcele /CHE Vîlcele -CHE Merişani /Secţia Exploatare Argeş Aval  - S.H. Curtea de Argeş.

Responsabilitati principale :

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii)

Condițiile de participare obligatorii la concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit :

- Medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.

- Minimum ANRE  II A, II B;

- Agent de securitate;

- Minim 2 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne  constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de electrician servicii interne  este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate ( prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş,pe publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, pr prin e-mail sau telefonic) în data de 09.09.2019.

MODALITATILE DE INSCRIERE LA CONCURS :

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 04.09.2019 ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare/Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241 de la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul S.H. CURTEA DE ARGEȘ.

Abonati-va la newsletter