25-10-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 AGENT HIDROTEHNIC la SERVICIUL UCCH SI MENTENANȚĂ CONSTRUCȚII, cu loc de munca la Secţia Exploatare Vidraru - SH Curtea de Argeş - 16.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Arges, în data de 16.11.2021, ora 10:00 , concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea  postului de AGENT HIDROTEHNIC pe durata nedeterminat, la SERVICIUL UCCH SI MENTENANȚĂ CONSTRUCȚII,  cu loc de munca la Secţia Exploatare Vidraru - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice aferente Secţiei Exploatare Vidraru si a altor sectii la solicitarea sefului de serviciu UCCH si Mentenanta Constructii

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica;

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii:minim scoala profesionala;
 • Cunoștințe privind instalațiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specific, instrucțiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri , aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condițiile de dorit:  

 • Studii:specializare in domeniul constructiilor;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Experienta in domeniul urmaririi comportarii contructiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de de agent hidrotehnic , constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de  de agent hidrotehnic,  este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii /pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 17.11.2021. 

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 15.11.2021, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, Serviciul Resurse Umane si Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter