09-02-2022

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa 1 electrician sef tura la pe durata determinata, la punctul de lucru CHE Colibita - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj - 24.02.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 24.02.2022, ora 10:00, proba practica, cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de ELECTRICIAN ȘEF TURA, pe durata determinata,  la punctul de lucru CHE Colibita - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN SEF TURA la punctul de lucru CHE Colibita - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

-Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de electrician sef tura punctul de lucru CHE Colibita - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj sunt :                                                                                                              

Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu și SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoștințe  minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri)/ superioare de specialitate;

 - Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a.;

 - Minim ANRE  II A, II B;

 - Minim 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea postului de electrician sef tura  va avea  o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician sef tura  este 7,00.

 

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 28.02.2022.

 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la proba practica are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

  • Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 23.02.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
  • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter