06-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 ELECTRICIAN SEF TURA, 1 ELECTRICIAN SERVICII INTERNE, 1 MASINIST TURBINE/CHE Tarnita/Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj - 23.08.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 23.08.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor 4 posturi :

 • doua posturi de ELECTRICIAN SEF TURA, pe durata nedeterminata, la CHE Tarnita/Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj
 • un post de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE, pe durata nedeterminata, la CHE Tarnita /Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj
 • un post de MASINIST TURBINE, pe durata nedeterminata, la CHE Tarnita /Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj

 

1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru posturile de ELECTRICIAN SEF TURA la CHE Tarnita /Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, ronduri in instalatii);

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician sef tura sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, energetic, centrale, staţii şi reţele electrice;

- Experienta de minim 2 ani in instalatii electrice ;

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunostinte privind legislatia SSM si SU in domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

  

 Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);

 - Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;

- Minim 3 ani experiență  în domeniul energetic.

- Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului

  

2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE Tarnita/Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj:

-Deservirea instalațiilor energetice din cadrul CHE Tarnita, aferente postului,  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, ronduri  in instalatii);

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunostinte privind legislatia SSM si SU in domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

  

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);

 - Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;

- Minim 1 an experiență  în domeniul energetic.

 

3) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST TURBINE la CHE Tarnita/Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj:

- Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice, statii electrice. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatiior auxiliare din centralele hidroelectrice;

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de masinist turbine sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școală profesională;

 -Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic mecanic masini si utilaje;

- Cunoştinţe privind echipamentele şi instalaţiile energetice;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe generale de hidraulică, mașini și acționări hidraulice;

- Cunostințe generale privind funcționarea centralelor hidroelectrice, părți componente, circuitul hidraulic, turbine;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

  

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri)/ superioare de specialitate;

 - Cursuri de perfectionare în domeniul energetic/mecanic;

 - Autorizat ISCIR: macaragiu, legator de sarcina; Atestat agent de securitate;

- Minim  2 ani experiență  în profesia de mecanic sau electromecanic/ in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de electrician sef tura, electrician servicii interne si masinist turbine constau  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

 

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician sef tura, electrician servicii interne si masinist turbine  este 7,00.

 

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic)  în data de 25.08.2021.

 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidati.

Candidatul declarat admis pentru unul dintre  posturile de electrician șef tură la CHE Tarnita - Secția Exploatare Someș-Tisa - SH Cluj va începe activitatea pe post după data de 15.09.2021, data vacantarii postului.

  

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURI:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 20.08.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

 

Abonati-va la newsletter