05-04-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pe perioada determinata de 6 luni, 1 consilier juridic la Biroul Litigii din cadrul Serviciului Contencios - Departament Juridic – Executiv Hidroeletrica S.A., cu loc de munca la SH Hateg - 15.04.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 15.04.2021, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinata de 6 luni, a unui post de consilier juridic la Biroul Litigii din cadrul Serviciului Contencios-Departament Juridic – Executiv Hidroeletrica S.A., cu loc de munca la SH Hateg.

Responsabilitati principale:

- In principal, reprezentarea in instantele de judecata si in fata oricaror alte institutii publice competente sau societati cu care societatea relationeaza, acordarea de asistenta si consultanta juridica in situatii litigioase sau cu potential litigios aparute in activitatea societatii, in colaborare cu departamentul generator si in cadrul serviciului si departamentului juridic pentru asigurarea continuitatii in abordarea solutionarii unei anumite probleme pana la finalizarea tuturor procedurilor litigioase;

- In secundar, acordarea de consultanta juridica in activitatea de producere a energiei electrice, trading si furnizare energie electrica, in si in legatura cu proiectele de investitii, in materia contractelor comerciale si in ceea ce priveste reglementarile speciale din domeniul energiei si din alte domenii conexe activitatilor societatii, pentru desfasurarea activitatilor din companie din domeniul relatiilor de munca, al achizitiilor publice si cel financiar-fiscal, in organizarea si functionarea societara, in alte domenii de suport administrativ, verificarea legalitatii contractelor si a altor documente care necesita evaluare juridica, in colaborare cu departamentul generator si in cadrul serviciului si departamentului juridic;

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului consilier juridic la Biroul Litigii din cadrul Serviciului Contencios-Departament Juridic – Executiv Hidroeletrica S.A., cu loc de munca la SH Hateg sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                    

- Studii superioare juridice;

- Experienta profesionala in domeniul juridic minim 6 ani;

- Cunoasterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. si a proceselor operationale din cadrul companiei;

- Cunoasterea legislatiei specifice domeniului de activitate al companiei, inclusiv a reglementarilor secundare din domeniul energetic;

- Cunostinte de drept societar si guvernanta corporativa, drept civil, dreptul muncii, drept comercial, drept penal, drept procesual civil si penal, drept administrativ si constitutional;

- Acordarea de consultanta juridica eficienta si la obiect, in conformitate cu solicitarile si informatiile primite;

- Cunoasterea, intelegerea si aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor;

- Cunostinte generale privind amenajarile hidroenergetice si de producere a energiei electrice in centralele hidroenergetice si Trading Energie Electrica;

- Cunostinte de operare PC: Word, Excel;

- Cunostinte de limba engleza;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare. 

Condiții de dorit:

- Masterat în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;

- Studii postuniversitare in domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;

- Membru al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România;        

- Cursuri de specialitate în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;

- Cunoasterea unei limbi straine.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Cazier judiciar
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de consilier juridic va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de consilier juridic este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 16.04.2021.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 14.04.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter