19-10-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician instalații baraj la pct de lucru CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea - SH Cluj, - 11.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, din str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 11.11.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de electrician instalații baraj la pct de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la pct de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalații baraj la pct de lucru CHE Tileagd/CHE Lugașu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj sunt:

Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, energetic, centrale, stații și rețele electrice;

- Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, PM și SU în domeniu;

- Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare a centralelor;

- Cunoștințe minime în utilizarea calculatoarelor;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Studii medii (liceu/școală de maiștri)/superioare de specialitate;

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

 - Grupa autorizare ANRE IIA, IIB;   

 - Autorizare ISCRIR: macaragiu (pod rulant, macarele portal-capra, electropalane);

 - Agent de securitate;

 - Minim 1 an vechime în profesia de electrician sau electromecanic.

 

 DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician instalații baraj constă  în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician instalații baraj este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 15.11.2021.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 10.11.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207863, 0264/207810.

Abonati-va la newsletter