01-03-2021

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa 7 posturi exploatare - SH Hateg - 09.03.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 09.03.2021 ora 12:00, proba practica, cu recrutare internă si externă, pentru ocuparea, pe durata determinata a 7 posturi, astfel :

 • 1 post de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDA la CHE RETEZAT - Secția Exploatare Retezat - SH Hațeg (perioada determinata de 6 luni)
 • 1 post de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE RETEZAT - Secția Exploatare Retezat - SH Hațeg (perioada determinata de 6 luni)
 • 2 posturi de MASINIST TURBINE la CHE RETEZAT - Secția Exploatare Retezat - SH Hațeg (perioada determinata de 6 luni)
 • 1 post de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE la BARAJ GURA APELOR - Secția Exploatare Retezat - SH Hațeg (perioada determinata de 4 luni)
 • 2 posturi de ELECTRICIAN STATIE la STATIA 220/ 110 KV - Secția Exploatare Retezat - SH Hațeg (un post pe perioada determinata de 6 luni si un post pe perioada determinata de 9 luni)

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDA la CHE RETEZAT:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de electrician camera de comanda la CHE Retezat, sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent scoala profesionala

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electromecanic, energetic, centrale, statii si retele electrice;

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, prescriptii energetice, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare

 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice;

- Experienta de minim 3 ani in meseria de electrician, energetician sau electromecanic.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE RETEZAT:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de electrician servicii interne la CHE Retezat, sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent scoala profesionala

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electromecanic, energetic, centrale, statii si retele electrice;

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, prescriptii energetice, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice;

- Experienta de minim 1 an in meseria de electrician, energetician sau electromecanic.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru posturile de MASINIST TURBINE la CHE RETEZAT:

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practică pentru ocuparea posturilor de masinist turbine la CHE Retezat, sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent scoala profesionala

- Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic;

- Cunostinte privind instalaţiile hidromecanice si hidrotehnice;

-  Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;

- Experienta de minim 2 ani in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE la BARAJ GURA APELOR:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice la Baraj Gura Apelor, sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent scoala profesionala                                       

- Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, energetic, lacatus mecanic, mecanic masini si utilaje;

- Cunostinte privind instalaţiile şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;

- Experienta de minim 2 ani in profesia de electromecanic sau energetician.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru posturile de ELECTRICIAN STATIE la STATIA 220/ 110 KV:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practică pentru ocuparea posturilor de electrician statie la Statia 220/ 110 kV., sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent scoala profesionala

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electromecanic, energetic, centrale, statii si retele electrice;

- Experienta de minim 3 ani in profesia de electrician, energetician sau electromecanic

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind procedurile si instructiunile interne;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, centrale, statii si retele electrice;

- Experienta de minim 3 ani in meseria de electrician in statie de transformare.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea posturilor de electrician camera de comanda, electrician servicii interne, masinist turbine, masinist instalatii hidrotehnice si electrician statie va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician camera de comanda, electrician servicii interne, masinist turbine, masinist instalatii hidrotehnice si electrician statie este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefonic), in data de 09.03.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 08.03.2021, ora 13:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter