28-04-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 7 posturi de masinist in cadrul Sectiei Exploatare Retezat - SH Hateg - 18.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 18.05.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă, pentru ocuparea, pe durata nedeterminata a 7 posturi, astfel :

 

 • 2 posturi de MASINIST TURBINE la CHE RETEZAT - Secția Exploatare Retezat - SH Hațeg
 • 1 post de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE la CHE RETEZAT - Secția Exploatare Retezat - SH Hațeg
 • 2 post de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE la BARAJ GURA APELOR - Secția Exploatare Retezat - SH Hațeg
 • 2 posturi de MASINIST TURBINE la CHE CLOPOTIVA - Secția Exploatare Retezat - SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST TURBINE la CHE RETEZAT:

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de masinist turbine la CHE Retezat, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile hidromecanice şi hidrotehnice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor hidromecanice şi hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Experienta de minim 2 ani in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice.

 

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE la CHE RETEZAT:

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice la CHE Retezat, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile hidromecanice şi hidrotehnice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor hidromecanice şi hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Experienta de minim 2 ani in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice.

 

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE la BARAJ GURA APELOR:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de masinist instalatii hidrotehnice la Baraj Gura Apelor, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, energetic, lacatus mecanic, mecanic masini si utilaje;
 • Cunostinte privind instalaţiile si echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Experienta de minim 2 ani in profesia de electromecanic sau energetician.

 

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST TURBINE la CHE CLOPOTIVA:

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de masinist turbine la CHE Clopotiva, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile hidromecanice şi hidrotehnice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor hidromecanice şi hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Experienta de minim 2 ani in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de masinist turbine si masinist instalatii hidrotehnice constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de masinist turbine si masinist instalatii hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefonic), in data de 19.05.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Candidatii declarați admiși pentru posturile de masinist turbine la CHE Retezat vor începe activitatea pe post după data de 15.09.2021/ data vacantarii posturilor.

Candidatul declarat admis pentru unul din cele doua posturi de masinist instalatii hidrotehnice la Baraj Gura Apelor (al doilea in ordinea notelor) va începe activitatea pe post după data de 15.07.2021/ data vacantarii postului.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.05.2021 ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter