26-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post masinist turbine la CHE Remeti si 1 post masinist instalatii hidrotehnice la Baraj Dragan - Secția Exploatare Remeti-Munteni - UHE Oradea - SH Cluj - 16.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, din str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 16.09.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • un post de mașinist turbine la CHE Remeți/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj;
 • un post de mașinist instalații hidrotehnice la Baraj Drăgan/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj

 

1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST TURBINE la CHE Remeți/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine la CHE Remeți/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent școală profesională;
 • Calificare în meseria de mecanic, mecanic mașini și utilaje, electromecanic, lăcătuș mecanic sau alte calificări asimilate domeniului mecanic;
 • Cunoștințe privind instalaţiile mecanice, hidromecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/școală de maiștri) specialitate mecanic;
 • Absolvent de studii superioare de specialitate în domeniul mecanic;
 • Autorizat ISCIR: macaragiu, legător de sarcină;
 • 1 an experiență în profesia de mecanic sau electromecanic/ în activitatea de exploatare/ reparații instalații hidromecanice;  
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului.

 

2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE la Baraj Drăgan/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea Barajului Drăgan, a captărilor secundare din bazinul Drăgan (Dara și Zărnișoara) și a captării de apă menajeră în condiții de siguranță în vederea exploatării la parametrii de calitate ceruți;

- Supravegherea instalațiilor, notarea parametrilor de funcționare în evidențele operative aferente zonei de deservire și interpretarea parametrilor pentru a se constata eventualele abateri de la parametrii normali; efectuarea manevrelor în instalații conform RGM; efectuează ronduri în instalații conform graficelor de rond; execută verificări profilactice conform graficelor de verificări profilactice; asigură luarea măsurilor tehnice de securitate și sănătate în muncă la instalațiile la care se vor executa lucrări;

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice la Baraj Drăgan/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent școală profesională;
 • Calificare în meseria de mecanic, mecanic mașini și utilaje, electromecanic, lăcătuș mecanic sau alte calificări asimilate domeniului mecanic;
 • Cunoștințe privind instalaţiile hidromecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/școală de maiștri) specialitate mecanic;
 • Absolvent de studii superioare de specialitate în domeniul mecanic;
 • Minim 1 an experiență în domeniul mecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de mașinist turbine și mașinist instalații hidrotehnice constau în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de mașinist turbine și mașinist instalații hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 20.09.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidați.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURI:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 15.09.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207863, 0264/207810.

Abonati-va la newsletter