10-06-2019

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 sef serviciu la Serviciul Dezvoltare - SH Hateg - 10.07.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizeaza la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. din Bd. Ion Mihalache nr.15-17, etaj 11, sector 1 Bucuresti, in data de 10.07.2019, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa, pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de sef serviciu la Serviciul Dezvoltare din cadrul SH Hateg.

Responsabilitati principale: 

- Planificare, organizare, coordonarea si urmarirea activitatii de dezvoltare pentru lucrarile de investitii din gestiunea Serviciului Dezvoltare;

- Realizarea activitatilor de dezvoltare legate de identificarea, analiza/ prioritizarea, promovarea si contractarea, derularea, monitorizarea, tratarea discontinuitatilor si receptionarea in noile proiecte de dezvoltare;

- Monitorizarea elaborarii documentatiilor privind lucrarile de investitii ce se deruleaza in cadrul sucursalei, corelat cu strategia de dezvoltare a societatii comerciale;

- Elaborarea Listelor de Studii preinvestitionale si a celor de Dotari si utilaje independente pentru Serviciul Dezvoltare, cu incadrarea in bugetul alocat in cadrul Programului de Dezvoltare al Hidroelectrica;

- Monitorizarea realizarii Programului de Dezvoltare, pe obiective de investitii, trimestre si surse de finantare;

- Realizarea receptiei la obiectivele de investitii din cadrul Programului de Dezvoltare aferent sucursalei;

- Pregatirea materialelor de sinteza si raportarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de dezvoltare;

- Urmarirea si raportarea periodica a realizarilor programelor anuale de investitii aprobat si monitorizarea incadrarea acestora in programele anuale de investitii ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Conditiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de sef serviciu la Serviciul Dezvoltare din cadrul SH Hateg sunt:

Conditii obligatorii:

- Studii superioare tehnice sau economice;

- Experienta minim 10 ani vechime in munca pe un post de studii superioare;

- Experienta minim 3 ani in activitatea de investitii;

- Tehnici de negociere;

- Cunostinte tehnice, teoretice si practice privind amenajarile hidroenergetice;

- Cunostinte economice privind activitatea de investitii in cadrul amenajarilor hidroenergetice;

- Cunoasterea, intelegerea si aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor hidroenergetice;

- Cunoasterea legislatiei privind identificarea, promovarea, urmarirea realizarii si receptia proiectelor; cunoasterea legislatiei privind achizitiile publice, inclusiv avizarea, aprobarea si promovarea documentatiilor tehnico-economice aferente proiectelor;

- Cunoasterea si utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, si PowerPoint), ERP-SAP si abilitati privind utilizarea Internetului, Intranetului si a corespondentei electronice;

- Cunostinte privind organizarea activitatii companiei;

- Indeplineste conditiile prevazute in Codul Etic Hidroelectrica in vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declaratie conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.

Conditii de dorit:

- Cursuri postuniversitare, master in domeniul de activitate sau management;

- Cursuri de perfectionare in domeniul Management de proiect, Analiza economico-financiara, Achizitii Sectoriale;

- Autorizare MECMA ca responsabil tehnic cu executia;

- Autorizare ca diriginte de santier pentru constructii hidrotehnice sau pentru constructii civile si industriale;

- Experienta in organizarea si rezolvarea proiectelor (membru intr-o echipa de proiect);

- Cunoasterea limbii engleza- minim nivel mediu si a altei limbi straine de circulatie internationala;

- Viziune de ansamblu asupra activitatii de investitii;

- Permis de conducere categoria B.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fisa de inscriere
  • Copie legalizata a diplomei care atesta calificarea necesara pentru post
  • Copia CI
  • Copie dupa carnetul de munca si /sau adeverintele care atesta vechimea in munca/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat in format Europass) – va contine inclusiv numele si date de contact pentru cel putin 2 persoane ce pot oferi referinte profesionale despre candidat
  • Adeverinta de la medicul de familie din care sa rezulte starea de sanatate
  • Declaratia privind cerintele prevazute in Codul Etic Hidroelectrica, in vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de sef serviciu consta in:

Proba scrisa – pondere 70% din nota finala;

Interviu – pondere 30% din nota finala Nota minima pentru admiterea la interviu este 7,86. Rezultatul concursului va fi comunicat prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic in data 15.07.2019.

MODALITATILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare inscrierii la concurs se vor depune pana in data de 08.07.2019, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Nota minima pentru angajare pe functia de sef serviciu este 8,50.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter