07-06-2022

Anunt concurs cu recrutare internă și externă 1 post electrician instalatii baraj la punctul de lucru CHE Cerbureni - Secţia Exploatare Curtea de Arges - SH Curtea de Argeş - 29.06.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 29.06.2022, ora 10:00 , concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  postului  de ELECTRICIAN INSTALAŢII BARAJ pe durata nedeterminatǎ la  punctul de lucru CHE Cerbureni/CHE Albeşti-CHE Cerbureni/ Secţia Exploatare Curtea de Argeş  - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare,conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalaţii baraj, sunt:

 Condiţii obligatorii:

 • Studii: Minim absolvent scoală profesională;
 • Studii/curs de calificare în domeniul  electric, electrotehnic, electromecanic, electronic, energetic si alte domenii complementare;
 • Autorizare:grupa a III-a,conform ISSM-HE 001 in vigoare( dupa autorizare pe post);
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM,Mediu SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit:  

 • Studii: medii (liceu, şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare in domeniul energetic,in centrale si statii electrice s.a.;
 • Autorizare:minimum ANRE IIA, IIB;
 • Experienţǎ minim 2 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul  pentru ocuparea postului de electrician instalaţii baraj constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de electrician instalaţii baraj este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatul concursului va fi comunicat (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş/prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 30.06.2022. 

Oferta de angajare propusa concurentului  declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplineste baremul, postul  va intra într-un nou proces de recrutare

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 28.06.2022, ora 12:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş- Serviciul Resurse Umane şi Comunicare .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter