28-02-2020

Anunt proba practica recrutare externa si interna pe perioada determinata - 1 post electrician instalatii baraj - Sectia Exploatare Tismana - Exploatare Baraj Clocotis - UHE Tg Jiu - SH Portile de Fier - 17.03.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier/UHE Târgu Jiu, din Strada Tineretului, nr. 8, Târgu Jiu, judetul Gorj,  în data de 17.03.2020 ora 10:00, probă practică cu recrutare internă și externă pentru ocuparea unui post de electrician instalații baraj pe perioadă determinată la Secția Exploatare Tismana – Exploatare baraj Clocotiș – UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier.

 

RESPONSABILTĂȚI PRINCIPALE ale postului de electrician instalații baraj:

Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile din zona de deservire).

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de electrician instalații baraj sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în profil electromecanic, electric, electrotehnic, energetic, electroenergetic;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Competențe minimale privind utilizarea calculatorului;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Curs de agent de securitate;
 • Minim 1 an de experiență în domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea postului de electrician instalații baraj va avea o pondere 100% din nota finală, pentru angajarea pe perioada determinată.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician instalații baraj este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier/UHE Tg Jiu, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 18.03.2020.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 13.03.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier/UHE Tg Jiu.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0253/207251.

Abonati-va la newsletter