28-08-2019

Anunt interviu recrutare externa si interna pe durată determinată de 6 luni -1 post inginer la Departamentul Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A. - 06.09.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 06.09.2019, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 6 luni, a unui post de inginer la Departamentul Management de Proiect – Executiv Hidroelectrica S.A.:

Responsabilitati principale:

 • Intocmirea unei bazei de date si actualizarea acesteia privind portofoliul de proiecte al departamentului;
 • Acorda asistenta si suport Managerului Departamentului Management de Proiect in coordonarea proiectelor gestionate la nivelul departamentului.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de inginer la - Departamentul Management de Proiect – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

-  Studii superioare tehnice;

- Specialitatea: energetica/ hidroenergetica/ electroenergetica/ centrale hidroelectrice/ constructii civile si industriale/ constructii hidrotehnice/masini hidraulice si pneumatice/ constructii si instalatii;

- Experienta minim  2 ani vechime in munca;

- Competente in managementul proiectului;

- Cunostinte referitoare la continutul proiectului;

- Cunostinte privind:

 • procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatile de exploatare, dezvoltare, retehnologizare si mentenanta ale societatii, cunostinte teoretice si practice privind amenajarile hidroenergetice;
 • instalatiile, echipamentele si constructiile hidroenergetice, prescriptiile energetice specifice, instructiunile furnizorilor de echipamente, instructiunile tehnice interne;
 • indicatorii tehnico-economici ai Hidroelectrica SA si alte reglementari legale specifice ;

- Cunostinte de analiza a pietei si marketing;

- Cunostinte IT (operare- MS Office);

-  Cunostinte privind legislatia în domeniul:

 • achizitiilor publice inclusiv avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice;
 • investitiilor, obtinerea si circulatia juridica a terenurilor;
 • contractelor de lucrari, furnizare echipament si servicii;

- Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala la nivel mediu;

- Competente interculturale pentru proiecte derulate cu parteneri straini;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Masterat in domeniul tehnic;

- Doctorat in  domeniul tehnic, management;

- Cursuri postuniversitare in domeniu tehnic, management;

- MBA in managementul proiectelor;

- Cursuri in domeniul managementului de proiect;

- Membru al unor asociatii profesionale din domeniul Managementului Proiectelor;

- Experienta in proiecte nationale sau internationale.

- Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de inginer va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 10.09.2019.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 05.09.2019, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter