24-05-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Inginer la Serviciul Constructii Hidrotehnice - cu loc de munca la UHE Sibiu - S.H. Sebes - 27.06.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul uzinei Hidroelectrice Sibiu, str. Rahova, nr. 45,Sibiu,  judetul Sibiu, în data de 27.06.2023  începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ  pe durata nedeterminata a  postului  de INGINER la  Serviciul Constructii Hidrotehnice – cu loc de muncă la UHE Sibiu -SH Sebes

 

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Asigurarea intervenţiilor asupra construcţiilor pentru menţinerea sau readucerea lor la parametrii iniţiali de exploatare, pentru amenajările din cadrul UHE Sibiu ;
 • Intocmirea documentaţiilor tehnico-economice care nu necesită proiectare pentru realizarea intervenţiilor asupra construcţiilor hidrotehnice, pentru amenajările din cadrul UHE Sibiu;
 • Programarea, lansarea şi urmărirea ca responsabil de contract/comandă a lucrărilor de mentenanţă construcţii conform reglementărilor legale, pentru amenajările din cadrul UHE Sibiu.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Superioare tehnice de lungă durată specialitatăți: Constructii Hidrotehnice/Căi ferate drumuri și poduri/Constructii Civile Industriale si Agricole/Specialist in urmarirea comportarii constructiilor
 • Permis de conducere categoria „B”
 • Minim 3 ani  în funcția de inginer
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele și construcţiile hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale în mod special partea de construcții, instalaţii auxiliare şi uvraje;
 • Cunoaşterea legislației, reglementărilor, prescripţiilor şi regulamentelor privind urmărirea, realizarea şi recepţia lucrărilor de mentenanţă la construcțiile din amenajările hidroenergetice;
 • Cunostinte privind legislatia specifică în domeniu privind:
 • Achiziţiile publice de bunuri şi servicii;
 • Calitatea şi recepţia lucrărilor de reparaţii şi montaj;
 • Intocmire devize de lucrări C+M;
 • Metrologie;
 • Securitatea muncii, apărare împotriva incendiilor,   situaţii de urgenţă, protecţia mediului;
 • Cunoştinţe bune de utilizare PC (operare- MS Office, WinDocDeviz).
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro – Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 

Condiții de dorit:  

 • Masterat / cursuri postuniversitare în domeniul tehnic;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul activităţii desfăşurate
 • Diriginte de șantier
 • Experiență în estimarea cantitatilor de lucrari/antemasuratori, in intocmirea devizelor și urmărirea derulării lucrărilor

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul UHE Sibiu/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 28.06.2023

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 26.06.2023, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş sau UHE Sibiu.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258.806442/0269202315.

Abonati-va la newsletter