07-03-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 specialist resurse umane la Serviciul Resurse Umane si Comunicare - SH Bistrita - 23.03.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societății din B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etajele 10-15, Sector 1, București, în data de 23.03.2023, ora 11:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de SPECIALIST RESURSE UMANE la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE :

 • Gestionarea procesului de instruire internă și externă;
 • Gestionarea procesului Remunerare lunară personal - până la brut;
 • Gestionarea procesului Planificare activități de formare;
 • Gestionarea procesului Soluționarea unei sesizări, asigurarea unui climat organizațional optim privind gestionarea eficientă și în termen, a sesizărilor și reclamațiilor angajaților din cadrul sucursalei, precum și ale clienților externi ai sucursalei;
 • Culegerea de date preliminare din statele de plata si întocmirea de adeverințe, pentru foști/actuali salariați ai sucursalei necesare la întocmirea/completarea dosarului de pensionare, conform legislației in vigoare;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program în cadrul unui proiect/ program, îndeplinește toate atribuțiile/ responsabilitățile specific rolului, incluse în regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de specialist resurse umane, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare economice/ administrative/ tehnice/ juridice
 • Certificat inspector resurse umane;
 • Vehime în muncă minim 2 ani;
 • Cunoașterea științelor comportamentului indivizilor (comportamentul organizațional, a grupurilor de muncă și a schimbării organizaționale);
 • Cunoaşterea principiilor și teoriilor organizării muncii;
 • Indicatori și instrumente informatice folosite în activitatea resurselor umane;
 • Cunoașterea reglementărilor legale în domeniu;
 • Cunoștințe operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat în domeniul de resurselor umane;
 • Cursuri de perfecționare în domeniu;
 • Minim 1 an experiență în domeniul resurselor umane.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de specialist resurse umane constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu  – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de specialist resurse umane este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrița/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 24.03.2023. 

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 22.03.2023, ora 12.00, la Sediul central al Hidroelectrica – Departamentul Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizațională sau la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Bistrița.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 /303.25.81 sau 0233 /20.71.85.

Abonati-va la newsletter