13-11-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 Inginer Serviciul Mentenanta Echipamente / UHE Oradea- SH CLUJ - 03.12.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Oradea, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 03.12.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului de INGINER la Serviciul Mentenanta Echipamente - SH Cluj/cu loc de munca la UHE Oradea.

RESPONSABILITAȚI PRINCIPALE pentru postul de inginer la Serviciul Mentenanta Echipamente - SH Cluj/cu loc de munca la UHE Oradea:

- Derularea corespunzătoare a activităţii de mentenanţă pe partea electrică la hidroagregate și instalațiile electrice din cadrul centralelor, microhidrocentralelor, pompelor, barajelor și stațiilor din Baraj Drăgan, Leșu, Remeți, Munteni I, Munteni II, Săcuieu;

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer sunt:

Condiţii obligatorii:

- Superioare tehnice de lunga durata, specialitatea: electroenergetică, electronică industrială,   electrotehnică;

- Minim 3 ani vechime in activitatea de exploatare sau mentenanta a centralelor hidroelectrice sau intr-un compartiment tehnic din domeniul hidroenergetic;

- Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale în mod special partea electrică a hidroagregatelor, instalaţiilor auxiliare şi uvrajelor;

- Cunoştinţe referitoare la indicatori tehnico economici;

- Cunoştinţe referitoare la prevederile CCM;

- Cunoştinţe referitoare la legislaţia în domeniu privind :

 • achiziţiile publice de bunuri şi servicii;
 • calitatea şi recepţia lucrărilor de reparaţii şi montaj;
 • întocmirea devizelor de lucrări C+M;
 • mijloacele fixe;
 • metrologia;
 • sistemul de manegement integrat;
 • securitatea muncii;
 • apărarea împotriva incendiilor;
 • situaţii de urgenţă;
 • protecţia mediului.

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Masterat/cursuri postuniversitare in domeniul tehnic sau management;

- Cursuri de formare profesionala in domeniul tehnic;

- Minim 6 ani vechime în posturi tehnice, in activitatea de producere energie electrica;

- Cunoştinţe de limba engleză (termeni tehnici legaţi de domeniul de activitate).

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj si UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 08.12.2020.

MODALITĂȚILE DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 02.12.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj si UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207863, 0264/207810.

Abonati-va la newsletter