21-04-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de electrician servicii interne la Sectia Exploatare Retezat si 1 post de electrician stație la Statia 220/110 kV din cadrul Sectiei Exploatare Retezat - SH Hateg - 12.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 12.05.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă, pentru ocuparea, pe durata nedeterminata a 2 posturi, astfel :

 • 1 post de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la SECȚIA EXPLOATARE RETEZAT - SH Hațeg
 • 1 post de ELECTRICIAN STAȚIE la STATIA 220/ 110 KV - Secția Exploatare Retezat - SH Hațeg

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la SECȚIA EXPLOATARE RETEZAT:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului de electrician servicii interne la CHE Retezat, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne la Secția exploatare Retezat, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electromecanic, energetic, centrale, statii si retele electrice;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, prescriptii energetice, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice;
 • Experienta de minim 1 an in meseria de electrician, energetician sau electromecanic.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN STAȚIE la STATIA 220/ 110 KV:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician stație la Statia 220/ 110 kV., sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electromecanic, energetic, centrale, statii si retele electrice;
 • Minim 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician, electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind procedurile si instructiunile interne;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, centrale, statii si retele electrice;
 • Experienta de minim 3 ani in meseria de electrician in statie de transformare.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician servicii interne si electrician stație constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician servicii interne si electrician stație este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefon)  în data de 13.05.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Candidatul declarat admis pentru postul de electrician stație la Stația 220/110KV va începe activitatea pe post după data de 15.09.2021/data vacantarii postului.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 11.05.2021 ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter