02-08-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa, 1 maşinist instalatii hidrotehnice la CHE Bereşti și 1 maşinist turbine la CHE Racova-CHE Buhusi, punct de lucru CHE Racova/ UHE Bacau - SH Bistrita- 23.08.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 23.08.2021 ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durata nedeterminată a unui post de MAŞINIST INSTALATII HIDROTEHNICE la CHE Bereşti, Secţia Exploatare Siret, U.H.E. Bacău si a unui post de MASINIST TURBINE la CHE Racova-CHE Buhusi, punct de lucru CHE Racova, Secţia Exploatare Bacau, U.H.E. Bacău  din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de MAŞINIST INSTALATII HIDROTEHNICE la CHE Bereşti, Secţia Exploatare Siret – U.H.E. Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalatiilor hidromecanice şi hidrotehnice aferente postului, în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);

- Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de MAŞINIST TURBINE la CHE Racova-CHE Buhusi, punct de lucru CHE Racova, Secţia Exploatare Bacau, U.H.E. Bacău  din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalatiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii).

- Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MASINIST INTALATII HIDROTEHNICE, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent şcoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare in domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuş mecanic, mecanic masini şi utilaje;
 • Cunoştinţe privind intalatiile hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri);
 • Calificare/curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;
 • Atestat agent de securitate;
 • Autorizari macaragiu şi legător de sarcină;
 • Minim 1 an experienţă în domeniul energetic.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MASINIST TURBINE, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent şcoală profesională;
 • Calificare in meseria de mecanic, electromecanic, lăcătuş mecanic, mecanic masini şi utilaje;
 • Cunoştinţe privind intalatiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic mecanic;
 • Autorizari macaragiu şi legător de sarcină;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minim 2 ani experienta în profesia de mecanic sau electromecanic/in activitatea de exploatare/reparatii instalatii hidromecanice;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de maşinist instalatii hidrotehnice/ maşinist turbine constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de maşinist instalatii hidrotehnice/ maşinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la Sediul S.H. Bistrita, prin publicare pe site-ul societatii, prin publicare pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 24.08.2021

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Candidatul/candidații declarați admiși pentru posturile de maşinist instalatii hidrotehnice/ maşinist turbine vor începe activitatea pe post după data vacantării postului.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI:

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 20.08.2021, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter