14-05-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 3 posturi mașinist instalații hidrotehnice la Atelier Exploatare Intreținere Captări Secundare - SH Ramnicu Valcea - 07.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul UHE Dorin Pavel, sat Ciungetu, Comuna Malaia, Județul Vâlcea, în data de 07.06.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE LA ATELIER EXPLOATARE ÎNTREȚINERE CAPTĂRI SECUNDARE - EXPLOATARE ÎNTREȚINERE CAPTĂRI SECUNDARE: SUD GRAVITAȚIONAL, NORD POMPAJ SI SUD POMPAJ - SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Asigură exploatarea si întreținerea captărilor secundare fără pierderi de apă conform ITI Captări Secundare .

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist instalații hidrotehnice, sunt:

 

I. MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE LA ATELIER EXPLOATARE ÎNTREȚINERE CAPTĂRI SECUNDARE - EXPLOATARE ÎNTREȚINERE  CAPTĂRI SECUNDARE SUD GRAVITAȚIONAL, DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA (punct de lucru  localitatea Ciungetu, jud. Valcea):

 

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare / curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunoștințe privind instalațiile și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor
 • Cunoștințe privind legislația SSM si SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni in domeniu, alte reglementari privind activitatea de exploatare întreținere captări;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare in domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

 

II. MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE LA ATELIER EXPLOATARE ÎNTREȚINERE CAPTĂRI SECUNDARE - EXPLOATARE ÎNTREȚINERE  CAPTĂRI SECUNDARE NORD POMPAJ, DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA (punct de lucru localitatea Ciungetu, jud. Valcea):

 

 • Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare / curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunoștințe privind instalațiile și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor
 • Cunoștințe privind legislația SSM si SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni in domeniu, alte reglementari privind activitatea de exploatare întreținere captări;

Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare in domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

 

III. MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE LA ATELIER EXPLOATARE ÎNTREȚINERE CAPTĂRI SECUNDARE - EXPLOATARE ÎNTREȚINERE CAPTĂRI SECUNDARE SUD POMPAJ, DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA (punct de lucru localitatea Horezu, jud. Valcea):

 

 • Minim absolvent de scoală profesională.
 • Calificare / curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje.
 • Posesor permis auto, categoria B*;
 • Cunoștințe privind instalațiile și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor
 • Cunoștințe privind legislația SSM si SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni in domeniu, alte reglementari privind activitatea de exploatare întreținere captări;

Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare in domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

 

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.
 • permis auto, categoria B*(unde este cazul);

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist instalații hidrotehnice, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de mașinist instalații hidrotehnice, este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic  in data 08.06.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 04.06.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter