25-08-2020

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata - 1 electrician sef tura la CHE Fughiu - UHE Oradea - SH Cluj - 16.09.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 16.09.2020, ora 10:00, proba practica pentru ocuparea, pe durata determinata, pe perioada suspendarii CIM a titularului, a postului de electrician sef tura, la punctul de lucru CHE Fughiu/CHE Sacadat-CHE Fughiu - Secția Exploatare Cris-Aval /UHE Oradea SH Cluj.

 

 RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

-Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de electrician sef tura sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională in domeniile electric, electrohenic sau electromecanic;
 • Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Experienta de minimum 1 an in instalatiile energetice;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu, SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare. 

Condiții de dorit:

 •  Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri)/ superioare de specialitate;
 •  Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a.;
 •  Minimum ANRE  II A, II B;
 •  Minimum 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea postului de electrician sef tura va avea  o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician sef tura este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj si UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 18.09.2020.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

 • Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 15.09.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj si UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/407514, 0259/408693, 0264/207810, 0264/207863.

 

Abonati-va la newsletter