22-06-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post analist programator la Serviciul Operatiuni IT - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica - 07.07.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 07.07.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de analist programator – Serviciul  Operatiuni IT - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A.;

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de analist programator – Serviciul  Operatiuni IT- Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A:

 • Implementarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii IT&C din sediul Executiv, corelată cu strategia societaţii;
 • Implementarea, configurarea și administrarea sistemelor de baze de date din cadrul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Implementarea și administrarea aplicațiilor informatice din cadrul P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.., Microsoft Exchange, Active Directory;
 • Managementul rețelei și infrastructurii, managementul securității IT din cadrul P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., helpdesk;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de analist programator – Serviciul  Operatiuni IT - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare de lunga durata, profil/specializare: informatică, calculatoare, automatică, electronică, cibernetică, matematica informatica;
 • Minim 6 luni experiență în domeniul IT - programator;
 • Cunoștințe avansate de proiectare baze de date;
 • Cunoștințe avansate de programe de statistică;
 • Cunoștințe avansate de proiectare, analiză, dezvoltare componente noi pentru aplicații și/sau modificare componente ale aplicațiilor existente;
 • Cunoașterea avansată a sistemului de operare Microsoft Windows;
 • Cunoașterea legislației in vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel B1;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitate de specialitate, masterat de specialitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Certificari: SQL, programator;
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel nivel C1.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de analist programator constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de analist programator este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 08.07.2022.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.07.2022, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter