08-04-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 ELECTRICIAN CAMERĂ COMANDĂ la CHE Dimitrie Leonida si 1 ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Baraj Izvorul Muntelui/Secţia exploatare Stejaru/UHE Dimitrie Leonida-SH Bistriţa-28.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 28.04.2022, ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durată nedeterminată a unui post de ELECTRICIAN CAMERĂ COMANDĂ la CHE Dimitrie Leonida, Secţia Exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida şi de la ora 12.00 concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durată nedeterminată a unui post a unui post de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Baraj Izvorul Muntelui, Secţia exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN CAMERĂ COMANDĂ la CHE Dimitrie Leonida, Secţia exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalaţiilor energetice aferente CHE „Dimitrie Leonida” în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);
 • Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician cameră comandă, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minimum absolvent de şcoală profesională în domeniul tehnic: energetic, eletroenergetic;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Autorizări: grupa a IV-a, cf. ISSM-HE 001 în vigoare (după autorizarea pe post);
 • Experiență de minim 2 ani;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 • Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștinţe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinţe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/Curs de calificarere în domeniul energetic, în centrale și stații electrice s.a.;
 • Autorizări: minim ANRE II A, II B;
 • Minim 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Baraj Izvorul Muntelui, Secţia Exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalaţiilor energetice aferente postului în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare  manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);
 • Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalații baraj, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent de şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic; 
 • Autorizări: grupa a II III-a, cf. ISSM-HE 001 în vigoare (după definitivarea și autorizarea pe post);
 • Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștinţe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinţe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice s.a.;
 • Autorizări: minim ANRE II A, II B;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minim 2 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fișă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician instalații baraj/electrician cameră comandă constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de electrician instalații baraj/electrician cameră comandă este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita / prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 29.04.2022. 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI:

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 27.04.2022, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter