02-07-2019

Anunt concurs recrutare interna si externa - 1 post instalator tehnico-sanitar - Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Hateg - 23.07.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 23.07.2019 incepand cu ora 10:00, concursul pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului de instalator tehnico-sanitar la Serviciul Administrarea Patrimoniului din cadrul SH Hateg

Responsabilitati principale:   
- Intretinerea generala si efectuarea unor reparatii curente, de mica amploare, in spatiile aferente cladirilor administrative ale sucursalei, la echipamente si instalatii
- Manipularea, depozitarea, etichetarea marfurilor in Depozitul SH Hateg

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de instalator tehnico-sanitar sunt:

Condiţii obligatorii:
- Minim absolvent de scoală profesională in domeniul tehnic;
- Calificare in meseria de instalator tehnico-sanitar;
- Cunoştinţe privind instalatiile sanitare si termice;
- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor tehnice;
- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU, în domeniu;
-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:
- Absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri)/ superioare de specialitate;
- Calificare/ curs de calificare în domenii tehnice;
- Autorizat ISCIR ca macaragiu si/sau motostivuitorist si/sau legator de sarcina;
- Minim 3 ani experiență în profesia de instalator, tamplar, electrician sau mecanic;
- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi/sau mecanice;
- Cunostinte in domeniul tamplariei

Documente necesare inscrierii:
- Fişă de înscriere
- Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
- Copia CI
- Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
- CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
- Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
- Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA concursului:
Concursul pentru ocuparea postului de instalator tehnico-sanitar constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.
Nota minimă pentru angajare/promovare in functia de instalator tehnico-sanitar este 7,00.
Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul si intranet-ul societatii, prin afișare la sediul SH Hațeg, prin e-mail sau telefonic, in data de 26.07.2019.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE:
Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 22.07.2019, ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.
Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0254/207421 sau 0255/207005.

Abonati-va la newsletter