12-05-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 2 posturi masinist instalatii hidrotehnice la Statia Pompe Gioseni si CHE Movileni si 1 post electrician instalatii baraj la CHE Calimanesti - Sectia Exploatare Siret- UHE Bacau - SH Bistrita - 26.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 26.05.2021 ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durata nedeterminată a unui post de MAŞINIST INSTALAŢII HIDROTEHNICE la Staţie Pompe Gioseni-CHE Galbeni, a unui post de MAŞINIST INSTALAŢII HIDROTEHNICE la CHE Călimăneşti-CHE Movileni, punct de lucru CHE Movileni şi a unui post de ELECTRICIAN INSTALAŢII BARAJ la CHE Călimăneşti-CHE Movileni, punct de lucru CHE Călimăneşti, Secţia exploatare Siret, U.H.E. Bacău din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de MAŞINIST INSTALAŢII HIDROTEHNICE la Statie Pompe Gioseni-CHE Galbeni, Secţia Exploatare Siret – U.H.E. Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalatiilor hidromecanice şi hidrotehnice aferente postului, în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii).

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de maşinist instalaţii hidrotehnice, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minimum absolvent şcoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuş mecanic, mecanic masini şi utilaje;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul electromecanic, cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;
 • Atestat agent de securitate; autorizari: legător de sarcină, macaragiu;
 • Minim 1 an experienţă în domeniul energetic.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de MAŞINIST INSTALAŢII HIDROTEHNICE la CHE Călimăneşti - CHE Movileni, punct de lucru CHE Movileni, Secţia Exploatare Siret, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalatiilor hidromecanice si hidrotehnice aferente postului în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii).

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de maşinist instalaţii hidrotehnice, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent şcoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuş mecanic, mecanic maşini şi utilaje;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/şcoala de maiştri);
 • Calificare/curs de calificare în domeniul electromecanic, cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;
 • Atestat agent de securitate; autorizari: legător de sarcină, macaragiu;
 • Minim 1 an experienţă în domeniul energetic.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN INSTALAŢII BARAJ la CHE Călimăneşti-CHE Movileni, punct de lucru CHE Călimăneşi, Secţia Exploatare Siret, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalatiilor energetice aferente postului in conditii de siguranta , in concordanta cu dispozitiile pe linie ierarhica si regulamentele in vigoare; (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii).

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalaţii baraj, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minimum absolvent şcoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale şi staţii electrice s.a.;
 • Autorizari: Minim IIA, IIB; atestat agent de securitate;
 • Minim 2 ani experienţă în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de maşinist instalaţii hidrotehnice/electrician instalaţii baraj constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de maşinist instalaţii hidrotehnice/electrician instalaţii baraj este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita, prin publicare pe site-ul societatii, prin publicare pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 27.05.2021

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI:

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 25.05.2021, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter