25-03-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externă 1 post de MAISTRU la Baraj Oașa din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes - 14.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul S.H.Sebes, str.Alunului nr.9, Sebes, judetul Alba, în data de 14.04.2022  începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ  pe durata nedeterminata a postului de MAISTRU la Baraj Oașa, Sectia Exploatare Gâlceag - SH Sebes.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Organizarea, coordonarea si controlul activitatii de exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor  în scopul realizării producției de energie electrica programata si inlocuirea personalului operational.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Maistru, sunt:

Condiții obligatorii:

- Minim Scoala de maistri profil: Electroenergetica, Electrotehnica, Hidroenergetica, Electromecanica, Energetica sau similare;

- Experienta minim 5 ani in activitatea de exploatare ,  de mentenanta a centralelor hidroelectrice, într-un compartiment tehnic sau altele similare;

- Cunostinte privind:

 • procesul tehnologic de producere a energiei electrice in hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajarile hidroenergetice;
 • exploatarea si mentenanta echipamentelor energetice, hidromecanice si a constructiilor hidrotehnice;
 • regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesului de producere si furnizare a energiei electrice;
 • legislaţia SSM, protecția mediului şi SU în domeniu.

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro – Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

Condiții de dorit:

- Studii superioare în domeniul Electroenergetica, Electrotehnica, Hidroenergetica, Electromecanica, Energetic sau similare;

- Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;

- Minim 3 ani in coordonarea unei echipe de lucru.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de Maistru, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de Maistru este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul SH Sebes/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 15.04.2022

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.04.2022, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter