04-10-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pe durata determinata de 6 luni, 1 post inginer de sistem la Biroul Aplicatii Industriale - Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii, cu loc de munca la UHE Targu Jiu - SH Portile de Fier-12.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 12.10.2021, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinata de 6 luni a unui post de inginer de sistem la Biroul Aplicații Industriale - Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații, cu loc de muncă la UHE Târgu Jiu - SH Porțile de Fier.

 

Responsabilitati principale:

 • Asigurarea bunei funcționări, mentenanța, dezvoltarea și administrarea infrastructurii informatice, a sistemelor de securitate informatică, a sistemelor de comunicații și serviciilor generale de rețea, a sistemelor SCADA, a sistemului de metering, a sistemelor de telefonie, a sistemelor de alarmare-avertizare, a sistemelor de videosupraveghere tehnologică, a echipamentelor și aplicațiilor software specifice dispeceratelor și camerelor de comandă, a sistemelor de alimentare rezervată UPS/invertor, a sistemelor de comunicații radiovoce și date și wireless din cadrul UHE Târgu Jiu;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de inginer de sistem la Biroul Aplicații Industriale - Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații, cu loc de muncă la UHE Târgu Jiu - SH Porțile de Fier sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare de specialitate; specializările: automatică, calculatoare, tehnologia Informației, informatică, electronică și telecomunicații;
 • Experienta minim 2 ani în domeniul IT;
 • Cunoașterea instalațiilor și echipamentelor specifice informatică industrială;
 • Cunoașterea metodelor de interfațare între instalațiile industrialeși sistemele de achiziție, prelucrare a datelor și telecomandă;
 • Cunoașterea arhitecturii calculatoarelor și a rețelelor de calculatoare, a protocoalelor de comunicație industrială utilizate în industria energetică românească, a arhitecturilor sistemelor SCADA și a funcțiilor specifice sistemelor SCADA;
 • Cunoașterea arhitecturii generale a sistemelor de gestiune a bazelor de date relaționale;
 • Cunoașterea sistemelor de comunicații, a echipamentelor de rețea (Switch-uri, routere, elemente pasive cablare structurată);
 • Cunoașterea legislației în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel C1;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro- Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii superioare în domeniu automatică și informatică industrială;
 • Instruiri în domeniu;
 • Cisco Certified Network Professional (CCNP);
 • VMWare Certified Professional (VCP) x or 6.x;
 • Certified Linux Engineer (Redhat RHCE, Suse SCE, alte certificări Linux);
 • Experiență în gestionarea proiectelor de automatică, SCADA;
 • Experiență în administrarea și configurarea rețelelor de calculatoare și a sistemelor de comunicații;
 • Experiență în administrarea și configurarea centralelor telefonice;
 • Cunoașterea metodelor de proiectare asistată de calculator;
 • Cunoașterea arhitecturii sistemelor de automatizare numerică;
 • Cunoașterea limbajelor de programare PLC-uri IEC-61131 (LD, ST, CFC, FBD).

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de inginer de sistem va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer de sistem este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data  13.10.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de  11.10.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter