14-04-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa1 post de masinist turbine la CHE Rusanesti/Sectia Exploatare Draganesti/UHE Slatina - SH Ramnicu Valcea - 29.04.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 29.04.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului MAŞINIST TURBINE la CHE RUSĂNEŞTI /SECŢIA EXPLOATARE DRĂGĂNEŞTI / UHE SLATINA DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- deservește instalațiile energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile primite pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare aplicabile, asigurând nemijlocit integritatatea inventarului CHE Rusănești.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de maşinist turbine, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent şcoală profesională;
 • Calificare / curs de calificare în domeniu de mecanic, electromecanic, lăcătuş mecanic, mecanic maşini şi utilaje;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile electrice si echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM si SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri,instrucţiuni in domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare).

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ școala de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare in domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiență  în domeniu energetic.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de maşinist turbine, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de maşinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic  in data 04.05.2021.

Candidatul declarat admis pentru postul de maşinist turbine va începe activitatea pe post după data vacantarii postului.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 28.04.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter