19-11-2021

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa, pe durata determinata de 1 an, 1 post de Operator MHC/CHE-mp la CHEMP Godeanu II - Formatia MHC - Sectia Exploatare Strei - SH Hateg - 09.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 09.12.2021 ora 12:00, proba practica cu recrutare internă si externă pentru ocuparea, pe durata determinata de 1 an, a postului de operator MHC/CHE-mp, la CHEMP GODEANU IIFormatia MHC - Secția Exploatare Strei - SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente CHEMP Godeanu II în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.
 • Ocazional, poate efectua serviciul operativ de tura la CHEMP Godeanu I, similara din punct de vedere tehnic si functional cu CHEMP Godeanu II, avand obligatiile, atributiile si responsabilitatile inscrise in fisa de post;

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de operator MHC/CHE-mp, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de scoala profesionala;
 • Calificare în domeniul electric, electromecanic, energetic, centrale si statii electrice;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, prescripții energetice, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare în domeniul energetic;
 • Minim 3 ani vechime in profesia de electrician sau electromecanic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea postului de operator MHC/CHE-mp va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe postul de operator MHC/CHE-mp este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic), in data de 10.12.2021.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 08.12.2021, ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter