24-07-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa mașinist instalații hidrotehnice la Stația Pompe Vadu - CHE Hațeg - Secția Exploatare Strei - SH Hațeg 19.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 19.08.2020 ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului de mașinist instalatii hidrotehnice la Stația Pompe Vadu - CHE Hațeg – Secția Exploatare Strei din cadrul SH Hațeg

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalatii hidrotehnice sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent școală profesională;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lacatus mecanic, mecanic masini si utilaje;

- Cunostinte privind instalaţiile hidromecanice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu/ scoala de maistri) / superioare de specialitate;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;

- Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;

- Autorizari: agent de securitate; legator de sarcina, macaragiu;

- Minim 1 ani vechime in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalatii hidrotehnice constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Proba practică– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist instalatii hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul si intranet-ul societatii, prin afișare la sediul SH Hațeg, prin e-mail sau telefonic, in data de 20.08.2020.

MODALITATILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.08.2020, ora 13:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0254/207421 sau 0255/207005.

Abonati-va la newsletter