03-05-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de Sef Serviciu la Serviciul Contractare Business si Prognoze si Serviciul Relatii cu Clientii si Reclamatii - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 18.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societatii din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor 2 posturi:

- 1 post de Șef serviciu la Serviciul Contractare Business și Prognoze – Departament Furnizare – Executiv Hidroeletrica S.A.;

- 1 post de Șef serviciu la Serviciul Relatii cu Clientii si Reclamatii– Departament Furnizare  – Executiv Hidroelectrica S.A.;

în data de 18.05.2023, ora 12:00– proba scrisa și în datele  19-24.05.2023 – interviu, la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 10-15,  Sector 1, Bucureşti.

 

Responsabilitățile principale pentru postul de Șef serviciu la Serviciul Contractare Business și Prognoze – Departament Furnizare – Executiv Hidroeletrica S.A. sunt:

 • Prospectarea pieţei de energie electrică en detail, pentru clienti business;
 • Asigurarea desfăşurării politicii de marketing, pentru clienti business;
 • Monitorizarea şi analiza pieţei en detail de energie electrică, pentru clienti business;
 • Coordonarea activitatilor de ofertare, negocierea precontractuala în conformitate cu licenta de furnizare si política companiei pentru clienti business;
 • Initierea notei de aprobare privind ofertele pentru clienti business;
 • Coordonarea activitatii de stabilire a contractelor cadru pentru diferite categorii de clienti business, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 • Coordonarea activitatii de dezvoltare a site-ului companiei cu informatiile referitoare la clienti business;
 • Coordonarea activitatii de prognoza de consum aferenta clientilor finali business;
 • Coordonarea si monitorizarea programelor de livrare energie electrica;
 • Monitorizarea și evaluarea cantitatilor livrate clientilor finali business;
 • Coordonarea activitatii de incheiere contracte prosumatori;
 • Coordonarea metodologica a activitatii de contractare clienti captivi noncasnici, gestionati la nivelul serviciilor/birourilor de furnizare;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Șef serviciu la Serviciul Contractare Business și Prognoze – Departament Furnizare – Executiv Hidroeletrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Studii superioare;
 • Minim 3 ani in activitatea de furnizare, minim 6 luni in functii de conducere in activitatea de furnizare;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Cunoașterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

Responsabilitatile principale pentru postul de Șef serviciu la Serviciul Relatii cu Clientii si Reclamatii– Departament Furnizare  – Executiv Hidroelectrica S.A.sunt:

 • Coordonarea activitatii de solutionare a solicitarilor/reclamatiilor clientilor primite direct sau prin autoritatile competente (ANRE, ANPC etc.) de la clientii finali de energie electrică;
 • Coordonarea activitatii de solutionare solicitari clienti prin Call Center;
 • Coordonarea activitatii de relatii cu clientii in front-office;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Șef serviciu la Serviciul Relatii cu Clientii si Reclamatii – Departament Furnizare – Executiv Hidroeletrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Studii superioare;
 • Minim 3 ani in activitatea de furnizare, din care 6 luni in functii de conducere in activitatea de furnizare;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoașterea legislației în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoașterea mecanismelor financiar-contabile ale societății;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 5 ani in activitatea de furnizare, din care 3 ani in functii de conducere in activitatea de furnizare;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat;
 • Cunoasterea aplicatiei QDesck.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de Șef serviciu constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Șef serviciu este 8,50.

 

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de  25.05.2023.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.05.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare.

Relatii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter