26-08-2022

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pentru ocuparea pe perioada determinata, 1 post de Sef Serviciu - Serviciul IFRS-Contabilitate la Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica - 05.09.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 05.09.2022, ora 11:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata, pe perioada suspendarii CIM a titularului postului pentru concediu medical de maternitate si respectiv pentru concediu pentru crestere copil, a postului de Sef Serviciu  - Serviciul IFRS-Contabilitate - Departament Contabilitate – Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Sef Serviciu - Serviciul IFRS-Contabilitate - Departament Contabilitate – Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Asigura impreuna cu personalul din subordine inregistrarea notelor contabile în baza documentelor justificative;
 • Asigura impreuna cu personalul din subordine intocmirea balanței de verificare;
 • Asigura intocmirea declaratiilor fiscale lunare privind impozitele și taxele datorate de societate la bugetul consolidat de stat sau bugetele locale după caz, în afara celor legate de salarizare;
 • Centralizarea și verificarea tuturor operațiunilor cu privire la taxele, contribuțiile și impozitele societatii (precum : accize, redevente, impozit pe nerezidenti, impozit pe venituri din alte surse, impozit pe profit, TVA, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta, varsaminte pentru persoanele cu handicap, impozitul pe construcții speciale).
 • Asigura intocmirea documentatiilor pentru majorarea și reducerea de capital social al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în baza documentelor primite de la celelalte compartimente funcționale;
 • Asigura intocmirea documentatiilor pentru aportul la capitalul social al SSH Hidroserv S.A. în baza documentelor primite de la celelalte compartimente funcționale;
 • Asigura furnizarea tuturor situatiilor, listelor desfasurate in cadrul inventarierilor anuale;
 • Intocmeste confirmari de sold solicitate de partenerii companiei;
 • Asigura intocmirea tuturor rapoartelor financiar-contabile din sfera de activitate cu ocazia diferitelor controale efectuate in cadrul companiei;
 • Asigura intocmirea de metodologii/instructiuni specifice activitatii financiar-contabile;
 • Monitorizează implementarea politicilor contabile şi participă la dezvoltarea acestora;
 • Intocmeste Raportari catre Managerul de Departament, Managementului Companiei cu privire la activitatile de care raspunde;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de Sef Serviciu  - Serviciul IFRS-Contabilitate - Departament Contabilitate – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Superioare economice;
 • Minim 5 ani experienta in activitatea economica;
 • Cunoașterea legislației în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoașterea mecanismelor activității financiar-contabile a societății;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoștințe foarte bune de operare PC (Word, Excel).
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Masterat, doctorat in domeniul de activitate;

- Studii postuniversitare in domeniul de activitate;

- Cursuri de specializare în domeniul de activitate;

- Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (engleză).

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de Sef Serviciu va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Sef Serviciu este 8,50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în 06.09.2022.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 02.09.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter