27-04-2021

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata de 6 luni - 2 posturi de masinist turbine - CHE Babeni - Sectia Exploatare Valcea Sud - SH Ramnicu Valcea - 06.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, în data de 06.05.2021 ora 11:00, proba practica prin recrutare sursă interna si externă pentru ocuparea pe perioadă determinata de 6 luni a doua posturi de maşinist turbine la CHE Băbeni - Secţia Exploatare Valcea Sud - SH Râmnicu Vâlcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) din CHE Turnu, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrări, supraveghere, verificare, control in instalații, profilaxie).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practica pentru ocuparea a doua posturi de maşinist turbine, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesionala;
 • Calificare / Curs de calificarea în meseria de mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice, hidromecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare din CHE;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ scoală de maiștri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, mecanic;
 • Autorizat ISCIR: macaragiu, legator de sarcina; agent de securitate;
 • Minim 2 ani experiență  în profesia de mecanic sau electromecanic/in activitatea de exploatare/ reparații instalații hidromecanice;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea posturilor de maşinist turbine, va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata. 

Nota minimă pentru angajare pe postul de maşinist turbine este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea/ prin publicare pe site / intranet/prin e-mail sau telefonic  in data 07.05.2021.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

 • Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 05.05.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Ramnicu Valcea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117.

Abonati-va la newsletter