05-04-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post Administrator de rețea de calculatoare la Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații – Biroul Operațiuni IT și Securitate Cibernetică – cu loc de muncă la UHE PF- SH Portile de Fier - 25.04.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 25.04.2023 , ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de ADMINISTRATOR DE REȚEA DE CALCULATOARE la Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații – Biroul Operațiuni IT și Securitate Cibernetică – cu loc de muncă la UHE PF II - SH Porţile de Fier.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE ADMINISTRATOR DE REȚEA DE CALCULATOARE:

 • Asigurarea bunei funcționări, mentenanța, dezvoltarea și administrarea infrastructurii informatice, a sistemelor de securitate, a sistemelor de comunicații ethernet, fibră optică, radio/microunde și wireless din cadrul sucursalei (sediu, CHE PFI, UHE PFII) și a serviciilor generale de rețea;
 • Administrarea și configurarea echipamentelor de rețea și a echipamentelor IT din rețeaua de comunicații (calculatoare desktop, laptop, servere, switchuri, routere, firewall-uri, echipamente wireless, echipamente voce) și a a sistemelor de alimentare rezervată UPS;
 • Implementarea, configurarea și administrarea aplicațiilor informatice pentru monitorizarea, gestionarea echipamentelor din rețea;
 • Implementarea regulilor și a măsurilor de securitate pe servere, stații de lucru, și alte echipamente conectate în rețea;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile/responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ADMINISTRATOR DE REȚEA DE CALCULATOARE sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare de specialitate: Informatică, Calculatoare, Automatică și Calculatoare, Tehnologia Informației, Cibernetică, Electronică, Electronică și Telecomunicații;
 • Cunoașterea rețelelor de calculatoare și a echipamentelor de rețea (switch-uri, routere, firewall, cablare Structurată);
 • Cunoștințe despre:
  • rețele de calculatoare
  • protocoale TCP/IP; protocoale OSI.
  • rețele VPN, configurarea și administrarea acestora;
 • Comunicații VoIP, configurare și administrare, protocoale de comunicație VoIP;
 • Cunoașterea legislației în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe administrare Active Directory, administrarea rețelelor de calculatoare, depanare hardware și software;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiţii de dorit:

 • Master în domeniu;
 • Instruiri în domeniu;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate; alte certificări relevante în domeniul IT&C;
 • Cisco Certified Network Professional (CCNP);
 • Vmware Certified Professional (VCP) x or 6.x;
 • Certified Linux Engineer (Redhat RHCE, Suse SCE, alte certificari Linux);
 • Experiență în administrarea și configurarea rețelelor de calculatoare și comunicații;
 • Experiență în implementarea și administrarea unor aplicații software și/sau baze de date complexe;
 • Experiență în implementarea și administrarea sistemelor de securitate informatică;
 • Experiență în administrarea, instalarea și configurarea sistemelor de operare Windows și Linux;
 • Cunoasterea unei limbi de circulaţie internaţională nivel mediu (engleză, franceză);
 • Cunoștințe despre baze de date (SQL);
 • Cunoașterea sistemelor Cyber security (PAM,NDS, IDS), a sistemelor de evaluare și management al securității.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de administrator de rețea de calculatoare constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu pentru postul de administrator de rețea de calculatoare este de 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de administrator de rețea de calculatoare este 8,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic, în data de 26.04.2023.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.04.2023, ora 12:00, la sediul SH Porțile de Fier - Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 0252/308634 sau 0252/308608.

Abonati-va la newsletter