09-05-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de masinist instalatii hidrotehnice - Atelier Exploatare Jiu - Exploatare Baraj Vadeni - UHE Tg JIU - S.H. Porțile de Fier - 26.05.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier/UHE Târgu Jiu, din Strada Tineretului, nr. 8, Târgu Jiu, judetul Gorj  în data de 26.05.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea postului de Mașinist instalații hidrotehnice, pe durata nedeterminată, la Atelier Exploatare Jiu - Exploatare baraj Vădeni – SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu;

 

RESPONSABILTĂȚI PRINCIPALE:

- Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice și hidrotehnice) aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile Baraj Vadeni)

- Postul presupune muncă în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Mașinist instalații hidrotehnice:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Certificat calificare profil mecanic, electromecanic;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile mecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare
 • Cunoştinte privind activitatea de SSM, mediu şi SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii;
 • Atestat de agent de securitate;
 • Experienta de minim 1 an în domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar *(se solicită pentru consultare)
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice constă în probă scrisă și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist instalații hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier/UHE Tg Jiu, prin e-mail sau telefonic) în data de 27.05.2022.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 25.05.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier/UHE Tg Jiu.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0253/207251, 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter