13-10-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Birou Monitorizare si Diagnoză - SH Sebes - cu loc de muncă la UHE Sibiu - 09.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 09.11.2021 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externă pentru ocuparea urmatorului post :

-1  post de INGINER  la Birou Monitorizare si Diagnoză - SH Sebes - cu loc de muncă la UHE Sibiu

Responsabilități principale:

-Asigurarea programelor de diagnoza si efectuarea unei diagnoze

-Asigurarea de suport tehnic de specialitate pentru secţiile de exploatare, in scopul funcţionării sigure şi economice a automatizarilor aferente obiectivelor hidroenergetice ale SH Sebes

-Elaborarea referatelor de necesitate, oportunitate si evaluare (RNOEV) pentru resursele introduse in PAAS ale biroului si lansarea achizitiilor;  

-Ținerea evidenței automatelor programabile, regulatoare de viteza, regulatoare de tensiune si a releelor de protective digitale ;

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de  INGINER  la Birou Monitorizare si Diagnoză - SH Sebes - cu loc de muncă la UHE Sibiu sunt:

Condiții obligatorii:

- Studii Superioare tehnice, Profil: electric/ electromecanic / energetic / electrotehnic / hidroenergetic /electroenergetic/ automatica;

- Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;

- Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;

- Cunoştinţe operare PC (MS Office).

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii postuniversitare/ master în domeniul de activitate.

-Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

-Autorizări ANRE

-Experienţă in automatizari Hidroelectrica

- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu  este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul  de  inginer este 8,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul UHE Sibiu / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 10.11.2021.

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 08.11.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş/UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş/UHE Sibiu, la telefon 0258.806442; 0269.202315.

Abonati-va la newsletter