06-03-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa economist la Serviciul Retehnologizare - SH Sebes - 23.03.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societății din Bd. Ion Mihalache, nr.15-17, etajul 11, Sector 1, București, în data de 23.03.2020, ora 10:00, concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post de economist la Serviciul Retehnologizare - SH Sebeș.

 

Responsabilitați principale pentru postul de economist la Serviciul Retehnologizare - SH Sebeș:

- Întocmirea documentelor de urmărire şi raportare stadii execuţie obiective de investiţii, decontare stadii de execuţie lucrări de modernizare/retehnologizare, de la aprobare până la finalizarea lucrărilor şi efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor, punerii în funcţiune şi finale.

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica”.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de economist sunt:

Condiţii obligatorii:

- Studii superioare, profil economic;

- Cunoștinţe în domeniul contabilității financiare și de gestiune;

- Operare și exploatare programe informatice in domeniul de activitate;

- Cunoașterea legislației de specialitate în domeniu;

- Operare PC;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Cursuri postuniversitare/ masterat în domeniul de activitate ;

- Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate (Expert contabil, Consultant Fiscal, Auditor financiar);

- Minim 1 an experienţă în domeniul economic;

- Cunoștințe de limba engleză, nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de economist, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de economist este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Sebeș, prin e-mail sau telefonic) în data de 25.03.2020.

 

MODALITĂȚILE DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 19.03.2020, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica – Departamentul Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizațională sau la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeș.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 0258/806.442.

Abonati-va la newsletter