27-03-2023

Anunț concurs cu recrutare internă și externă 1 post de Șef Serviciu la Serviciul Recuperare Creanțe - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica - 12.04.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 București, în data de 12.04.2023 ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de Sef Serviciu la Serviciul Recuperare Creanțe - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Sef Serviciu la Serviciul Recuperare Creanțe - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Colectarea/recuperarea creantelor datorate de catre clientii societatii pe activitatea de furnizare si trading;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Sef Serviciu la Serviciul Recuperare Creanțe - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare economice/juridice ;
 • Minim 5 ani experienta in domeniul juridic sau minim 5 ani experienta in domeniul economic;
 • Cunoașterea legislației în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea reglementărilor Hidroelectrica SA în domeniul său de activitate;
 • Cunoștinte foarte bune de operare Microsoft Office (Word, Excel);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Cunostinte in domeniul furnizarii energiei electrice.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de sef serviciu constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu  – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu 7,86.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de sef serviciu este 8,50.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii/intranet-ul societății / prin e-mail sau telefon la data de 13.04.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSULUI:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 11.04.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter