28-08-2019

Anunt interviu recrutare externa si interna pe durată determinată de 6 luni - 1 post economist la Departamentul Procurement - Executiv Hidroelectrica S.A. - 04.09.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 04.09.2019, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 6 luni, a unui post de economist la - Departamentul Procurement – Executiv Hidroelectrica S.A.:

Responsabilitati principale:

- Achizitionarea, cu respectarea legislatiei in vigoare,  de produse, servicii si lucrari, necesare derularii activitatilor specifice compartimentelor functionale din cadrul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.  la termenele solicitate si cu incadrarea in valorile estimate aprobate.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de economist la - Departamentul Procurement – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

  • Studii superioare economice;

- Cunoștințe proceduri de contractare și derulare contracte;

- Cunoasterea legislatiei in vigoare privind domeniul de activitate;

- Cunostinte privind circuitul informational al documentelor;

- Cunoştinţe IT (operare- MS Office);

- Cunostinte privind organizarea activitatii societatii;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Master în domeniul de activitate;

- Studii postuniversitare, MBA, Doctorat;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

- Cunoasterea unei limbi străine de circulație internațională (engleză, franceză sau germană) la nivel mediu.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de economist  va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de economist este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 09.09.2019.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 02.09.2019 ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională la telefon  021/303.25.81

Abonati-va la newsletter