30-07-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de referent de specialitate (M) la Compartimentul Registratura si Arhivare - Departament Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A.- 18.08.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 18.08.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea unui post de Referent de specialitate (M) - Compartimentul Registratură și Arhivare - Departament Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

 • Efectueaza inventarierea documentaţiilor, cărţilor şi publicaţiilor intrate în arhiva şi biblioteca tehnică a SPEEH Hidroelectrica S.A. si gestioneaza arhiva societatii;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Referent de specialitate (M) - Compartimentul Registratură și Arhivare - Departament Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii medii (absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat);
 • Curs de specializare în domeniul arhivistic;
 • Minim 1 an vechime in munca;
 • Minim 1 an vechime in domeniul arhivistic;
 • Cunostinte de operare Microsoft Office (Word, Excel);
 • Cunoaşterea legislaţiei specifice în vigoare privind activitatea arhivistică;
 • Cunoştinţe privind organizarea activităţii companiei;
 • Cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Scoală postliceală tehnică, studii superioare.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • DeclarațiaprivindcerințeleprevăzuteînCodul Etic Hidroelectrica, învigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Referent de specialitate(M) constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Referent de specialitate (M) este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 19.08.2021.

Candidatul declarat admis pentru postul de Referent de specialitate (M) va începe activitatea pe post după data vacantării postului.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data 17.08.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter