21-06-2023

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pt. ocuparea pe perioada determinata a postului de sef birou la Biroul Consultanta - Serviciul Consultanta si Activitati Corporative - Departament Juridic - Executiv Hidroelectrica - 30.06.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 30.06.2023, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durată determinată, pe perioada suspendarii CIM a titularului postului pentru concediu pentru crestere copil, a postului de Sef birou - Biroul Consultanta – Serviciul Consultanta si Activitati Corporative - Departament Juridic - Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Sef birou - Biroul Consultanta – Serviciul Consultanta si Activitati Corporative - Departament Juridic - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • In principal, acordarea si coordonarea echipei de juristi in vederea acordarii de consultanta juridica in activitatea de producere a energiei electrice, trading si furnizare energie electrica, in si in legatura cu proiectele de investitii, in materia contractelor comerciale si in ceea ce priveste reglementarile speciale din domeniul energiei si din alte domenii conexe activitatilor societatii, pentru desfasurarea activitatilor din societate din domeniul relatiilor de munca, al achizitiilor publice si cel financiar-fiscal, in organizarea si functionarea societara, in alte domenii de suport administrativ, verificarea legalitatii contractelor si a altor documente care necesita evaluare si/sau avizare juridica sau a altor sarcini repartizate de catre Managerul Departamentului Juridic;
 • In secundar, reprezentarea in instantele de judecata si in fata oricaror alte institutii publice competente sau societati comerciale cu care societatea relationeaza;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de Sef birou - Biroul Consultanta – Serviciul Consultanta si Activitati Corporative - Departament Juridic - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare juridice, profil/specializare: drept;
 • Minim 10 ani experienta in drept civil si comercial/ in drept societar/ in dreptul muncii/ in achizitii publice/ in drept bancar si financiar/ in relatii institutionale;
 • Cunostinte temeinice de drept civil si comercial, de drept societar, de dreptul muncii, de drept bancar si financiar, in domeiul achizitiilor publice si in relatii institutionale;
 • Cunostinte relevante privind activitatea de producere si de trading/furnizare a energiei electrice;
 • Cunoasterea, intelegerea si aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor si al echipelor de juristi;
 • Cunostinte generale privind amenajarile industriale si de regimul investitiilor publice;
 • Cunostinte de limba engleza la nivel ridicat;
 • Cunoasterea MS Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare, Masterat, MBA, Doctorat in domeniul de activitate sau in alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
 • Membru al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de management sau leadership
 • Experienta pe un post similar;
 • Experienta anterioara in domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar (se prezinta doar pentru consultare)
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de Șef Birou va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Șef Birou este 8,50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în  03.07.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 29.06.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter