27-04-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Sectia Exploatare Strei - SH Hațeg - 17.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 17.05.2023 ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata nedeterminata, 1 post de INGINER la Secția Exploatare Strei - SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de inginer :

 • Urmărirea comportării în exploatare/operare a instalațiilor aferente Sectiei Exploatare Strei, în vederea realizării regimurilor comandate, în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi personalului;
 • Administrarea zilnică a activităților de producție energie electrică (executare activități întreținere de mici dimensiuni, de control instalatii si echipamente, manevre, supraveghere instalatii, identificare și monitorizare stocuri de siguranță și intervenție etc).
 • Supravegherea lucrărilor de reparații, întreținere și profilaxie la instalaţiile și echipamentele din cadrul sectiei, în conformitate cu instrucțiunile/sarcinile primite.
 • Efectueaza serviciul operativ de tura, când situația o impune (in acest caz va respecta si fisa postului respectiv)
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Absolvent studii superioare;
 • Specializarea: centrale hidroelectrice/ electroenergetica/ hidroenergetica/ electrotehnica/ electromecanica/ centrale, statii si retele electrice/ ingineria sistemelor electroenergetice/energetica industriala si altele similare;
 • Minimum 3 ani in activitatea de exploatare sau mentenanta a echipamentelor energetice sau intr-un compartiment tehnic
 • Cunostinte privind:
 • procesul tehnologic de producere a energiei electrice in hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajarile hidroenergetice
 • exploatarea si mentenanta echipamentelor energetice, hidromecanice si a constructiilor hidrotehnice;
 • regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesului de producere si furnizare a energiei electrice;
 • legislaţia SSM, protecția mediului şi SU în domeniu;
 • utilizare PC (Word, Excel, etc);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat in domeniul tehnic sau management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si/sau management;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;
 • Electrician autorizat ANRE grupa IV-B.
 • Experienta de minim 5 ani in activitatea de exploatare sau mentenanta a centralelor hidroelectrice sau intr-un compartiment tehnic din organizatie;
 • O limba straina de circulatie internationala la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg / prin publicare pe site-ul societății/ pe intranetul societății/ prin e-mail sau telefonic), in data de 18.05.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITATILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 16.05.2023, ora 13:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0254/207421 sau 0255/207005.

Abonati-va la newsletter