18-11-2020

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post referent de specialitate (hidrolog) la Serviciul Regimuri si Prognoze Hidrologice – Departamentul Management Energetic Dispecerat - Executiv Hidroelectrica S.A.- 15.12.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 15.12.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de referent de specialitate (hidrolog) la Serviciul Regimuri si Prognoze Hidrologice – Departamentul Management Energetic Dispecerat - Executiv Hidroeletrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

 • Participarea la gestionarea și valorificarea optimă a potențialului hidroenergetic de către sucursalele de hidrocentrale, prin analizele hidrologice pentru eficientizarea regimurilor de exploatare a amenajărilor hidroenergetice;
 • Participarea la obținerea și furnizarea datelor necesare derularii proceselor de golire a acumularilor si de tranzitare a viiturilor în conditii de siguranță și cu pierderi minime de energie;
 • Participarea la colectarea, gestionarea și dezvoltarea, împreună cu Departamentul IT și Comunicații, a aplicațiilor SCADA - Dispecerat cu privire la datele hidrologice în vederea optimizării activității de dispecerat;
 • Constituirea bazelor de date hidrologice meteo necesare desfășurării în condiții bune a activității de dispecerat;
 • Participarea la elaborarea de instrucțiuni, proceduri și normative specifice datelor hidrologice din cadrul activității de Dispecerat;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in Regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de referent de specialitate (hidrolog) la Serviciul Regimuri si Prognoze Hidrologice – Departamentul Management Energetic Dispecerat - Executiv Hidroeletrica sunt:

 

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare; profil/specializare: hidrologie;
 • Cunoasterea aplicaţiilor topografice şi GIS în hidrologie;
 • Cunostinte generale despre amenajarile hidroenergetice ale Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare, specifica domeniului de activitate;
 • Cunosțințe avansate de operare PC, Word, EXCEL, Power Point;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare/ Masterat in domeniul hidrologiei și managementul resurselor de apă;
 • Studii de meteorologie;
 • Permis auto categoria B;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana), nivel mediu sau avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de referent de specialitate (hidrolog) constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de referent de specialitate (hidrolog) este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 16.12.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 11.12.2020, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter