01-03-2021

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa 1 post de masinist turbine- pe durata determinata de 3 luni la CHE Mariselu/Secția Exploatare Somes-Tisa -SH Cluj-08.03.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 08.03.2021, ora 10:00, proba practica, cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de MASINIST TURBINE, pe durată determinată, de 3 luni, la CHE Mariselu/Secția Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST TURBINE la CHE Mariselu/Secția Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

-Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de MASINIST TURBINE la CHE Mariselu/Secția Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic sau alte calificari asimilate domeniului mecanic;

- Cunoștințe privind echipamentele și  instalațiile energetice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe generale de hidraulica, masini si actionari hidraulice

-Cunostinte generale privind functionarea centralelor hidroelectrice, parti componente, circuitul hidraulic, turbine;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

-  Minim 2 ani in activitatea de exploatare.           

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Cazierul judiciar
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

 

Proba practica pentru ocuparea postului de masinist turbine va avea  o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata de 3 luni.

Nota minimă pentru angajare pe postul de masinist turbine este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 09.03.2021.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

  • Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 05.03.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
  • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter