07-04-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 5 posturi electricieni - Sectia Exploatare Bistra-Poiana Marului - UHE Caransebes - SH Hateg - 22.04.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, str. Splai Sebeș nr.2A, Caransebeș, județul Caraș-Severin, în data de 22.04.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă, pentru ocuparea, pe durata nedeterminata a 5 posturi, astfel :

 

 • 1 post de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDA la CHE RUIENI - Secția Exploatare Bistra-Poiana Mărului – UHE Caransebeș - SH Hațeg
 • 1 post de ELECTRICIAN STATIE la STATIA 110 KV. - CHE Ruieni - Secția Exploatare Bistra-Poiana Mărului – UHE Caransebeș - SH Hațeg
 • 1 post de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ la BARAJ SI MHC MARU - Secția Exploatare Bistra-Poiana Mărului – UHE Caransebeș - SH Hațeg
 • 2 posturi de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ la CAPTĂRI SECUNDARE - Secția Exploatare Bistra-Poiana Mărului – UHE Caransebeș - SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDA la CHE RUIENI:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician camera de comanda la CHE Ruieni, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electromecanic, energetic, centrale si statii electrice;
 • Minim 1 an in profesia de electrician, energetician sau electromecanic
 • Cunostinte privind instalaţiile şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic
 • Minim 2 ani vechime in munca in sectorul energetic. 

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN STATIE la STATIA 110 KV.:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician statie la Statia 110 kV., sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electromecanic, energetic, centrale si statii electrice;
 • Minim 1 an in profesia de electrician, energetician sau electromecanic
 • Cunostinte privind instalaţiile şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, centrale, statii si retele electrice
 • Minim 2 ani vechime in muncă in sectorul energetic.

 

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ la BARAJ SI MHC MARU:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalatii baraj la Baraj si MHC Maru, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electromecanic, energetic, centrale si statii electrice;
 • Cunostinte privind instalaţiile şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic
 • Experienta de minim 1 an in profesia de electrician sau electromecanic. 

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ la CAPTARI SECUNDARE:

 • Exploatarea in condiţii de siguranţã a instalaţilor aflate in gestiune/ gestiune nemijlocitã, din captãri secundare si staţii electrice/ posturi de transformare in scopul realizãrii producţiei de energie electrica programata;
 • Lucrari de intretinere de nivel redus si verificari profilactice la echipamentele si uvrajele captãrilor secundare din gestiunea UHE Caransebes.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalatii baraj la Captari secundare, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala
 • Profil: electric, electrotehnic, electromecanic, energetic, centrale, staţii şi reţele electrice;
 • Calificare de electrician, electromecanic, energetician;
 • Perimis conducere categoria B, minim;
 • Cunostinte privind instalaţiile şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind procedurile si instructiunile interne;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii/ scoala de maistri/ superioare de specialitate
 • Calificare de electromecanic

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician camera de comanda, electrician statie si electrician instalatii baraj constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician electrician camera de comanda, electrician statie si electrician instalatii baraj este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg și la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic), in data de 23.04.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 21.04.2021, ora 13:00, la sediul Uzinei Hidroelectrica Caransebes sau la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter