26-04-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician sef tura la CHE Stanca si 1 electrician camera de comanda la Sectia Exploatare Stejaru - UHE Dimitrie Leonida - SH Bistrita - 15.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 15.05.2023 ora 11.00, concursuri cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durata nedeterminată a unui post de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la CHE Stânca, Secţia Exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida și a unui post de ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ la Secţia Exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la CHE Stânca, Secţia Exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);

- Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tură, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minimum absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Autorizări: grupa a IV-a, cf. ISSM-HE 001 în vigoare (după definitivarea și autorizarea pe post);
 • Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice s.a.;
 • Autorizări: minimum ANRE II A, II B;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minimum 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ la Secţia Exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa:

- Deservirea instalațiilor energetice (electrice și hidrotehnice) aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);

- Înlocuire personal operațional (electrician cameră de comandă CHE Dimitrie Leonida, electrician șef tură CHE Stânca, P. Teiului, Pângărați și Vaduri) în perioade de CO, CM, IP și alte absențe, preluând , în acest caz, toate atribuțiile și responsabilitățile specifice din fișa postului respectiv;

- Pe lângă programul de 8 ore/zi, postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician cameră de comandă, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minimum absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Autorizări: grupa a IV-a, cf. ISSM-HE 001 în vigoare (după definitivarea și autorizarea pe post);
 • Minim 2 ani vechime în muncă;
 • Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind procesul de producere a energiei electrice în hidrocentrale;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice s.a.;
 • Autorizări: minim ANRE II A, II B;
 • Permis conducere categ. B;
 • Minim 3 ani vechime în meseria de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fișă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă / extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de electrician șef tură și electrician cameră de comandă constau în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de electrician șef tură / electrician cameră de comandă este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5,00 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrița / prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 16.05.2023. 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat (dacă este cazul).

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI:

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 12.05.2023, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter